Petra Ekman

Petra Ekman

PE Stressterapi Consulting

Mottagning: Rygg-Raden

Spikgatan 8, 235 32  Vellinge

Tel  070-778 00 87

Mail: stressterapi.petraekman@gmail.com

 

 

Jag heter Petra Ekman och startade Rygg-Raden 2006.                                                   Jag är utbildad  Stress-och avspänningsterapeut, massageterapeut och krisstödjare och arbetar till vardags som Stressterapeut / konsult och kroppsterapeut.                      Specialiserad på utmattningssyndrom, återhämtning och läkning av kropp och själ efter det. 

Som Stressterapeut  lär jag ut hur man hanterar stressen i sitt liv, lär sig känna igen signaler och symptom på för hög stressnivå, hur man förhåller sig till den och hur man kan tänka och förhålla sig till livet i stort för att minska risken för att bli sjuk av stress.       

Som Stresskonsult erbjuder jag företag, både arbetsgivare och medarbetare, stöd och kompetens i arbetet med att förhindra och reducera stressrelaterad ohälsa i arbetslivet.

Som Kroppsterapeut arbetar jag med klassisk svensk massage, avslappningsträning, andningsteknik och meditation i syfte att öka din självkännedom och kroppsmedvetenhet. Sedan genom att förmedla kunskap och en ökad medvetenhet om hur kroppen fungerar och signalerar när den inte mår bra.                                                

För dig /de som drabbats av utmattningsdepression eller utbrändhet arbetar vi tillsammans konstruktivt genom samtal, övningar, nya tankar och med ett helhetsperspektiv på kropp och själ, för att du ska komma tillbaka till ett glädjefyllt, kreativt och fungerande liv igen.

 

Resurs och stöd för företag och dess medarbetare                                  i arbetsmiljöarbetet mot stressen i arbetslivet

Jag erbjuder arbetsgivare stöd, kompetens och handledning i                                        SAM – systematiska arbetsmiljöarbetet och  OSA – organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, i arbetet med att förhindra och minimera stress och psykosocial ohälsa på arbetsplatserna. Arbetar utefter Prevents rekommendationer.

Jag föreläser, håller kurser och seminarier om stress -stresshantering och återhämtning och erbjuder individuellt krisstöd vid stress och annan psykosocial ohälsa. Föreläser även om hur man förebygger stress och psykosocial ohälsa i arbetslivet och vilka regler som gäller arbetsrättsligt enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Behandlingar och terapier

  • Klassisk svensk massage
  • Stresshantering – individ eller i grupp, både för privatpersoner och företag
  • Rådgivande och konstruktiva samtal vid stressrelaterad ohälsa ( vägen tillbaka efter utbrändhet, livsstilsförändring mm )
  • Avslappning / Andning och Avspänningsträning
  • Mental träning / Ändra tankemönster (KBT-metoden Tanke-Känsla-Beteende)
  • Krisstöd – praktisk hjälp och vägledning vid olika kriser och sorger i livet            

 

Priser

Stresshantering, stressterapier, stressrådgivning         60 min        800 kr

Klassisk svensk massage                                                 60 min        730 kr 
Krisstöd -                                                                             60 min        800 kr                  samtal och praktisk vägledning vid kris och sorg    
(Det går bra att betala kontant, med kort och swish, även faktura vid ö k )
Föreläsningar, kurser, resursstöd, rådgivning och handledning för företag          
(Pris enligt ö k och offert)
 
Utbildningar och arbetslivserfarenheter

 2004         Diplomerad Stressterapeut och Avspänningspedagog,

                 Sverigehälsan i Malmö
 
2005         Cert. Massör, Komplementärmedicinska Högskolan i Malmö
                 Certifierad av Branschrådet Svensk Massage
 
2006         Triggerpunktsutbildning, hos Johan Starre Stockholm
 

2010          Utbildning till Reconnective Healer, hos Dr Eric Pearl i Stockholm 

2013          Hormonkurs hos Marianne Arnström, Vital Lyft    

2015         Kris och Krishantering, Sverigehälsan Malmö

                 för Maria Lindhe, Leg. Psykolog och  Jonas Nordström Fil.Doktor   

Tidigare arbetat 12 år som ekonom och HR-konsult med inriktning på Arbetsrätt

 

Kvalitet och trygghet  

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Innehar F-skattesedel

 

Varmt välkomna att kontakta mig via telefon eller mail, se ovan.