Petra Ekman

Petra Ekman

PE Stressterapi Consulting

Mottagning: Rygg-Raden

Spikgatan 8, 235 32  Vellinge

Tel  070-778 00 87

Mail: stressterapi.petraekman@gmail.com

 

 

Varmt välkommen!

Jag heter Petra Ekman och startade Rygg-Raden 2006.                                                   Jag är utbildad  Stress-och Avspänningsterapeut, Massageterapeut och Krisstödjare.

Jag arbetar första hand med att förebygga stress och lindra stressrelaterad ohälsa.

Som Kroppsterapeut genom klassisk svensk massage, avslappningsträning, andningsteknik och meditation i syfte att öka din självkännedom och kroppsmedvetenhet. Sedan genom att förmedla kunskap och en ökad medvetenhet om hur kroppen fungerar och signalerar när den inte mår bra.                                                 Som Stressterapeut genom att lära ut hur man hanterar stressen i sitt liv, lär sig känna igen signaler och symptom på för hög stressnivå, hur man förhåller sig till den och hur man kan tänka och förhålla sig till livet i stort för att minska risken för att bli sjuk av stress.

För dig /de som drabbats av utmattningsdepression eller utbrändhet arbetar jag genom samtal som Krisstödjare och vägledare/rådgivare i det egna arbetat med att komma tillbaka till ett fungerande liv igen

Jag vänder mig både till privatpersoner och företag.                                                 Jag föreläser, håller kurser, seminarier, erbjuder krisstöd, stressrådgivning/ hantering. Föreläser även om hur man förebygger stress och psykosocial ohälsa i arbetslivet och vilka regler som gäller arbetsrättsligt enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Gör något åt stressen innan du blir “riktigt” sjuk!

När du väl gått över gränsen och blivit utbränd är det en helt annan problematik att komma tillbaka. Det går att mota stressen och lära sig att hantera och bemöta den, och därmed kunna välja andra nya hälsosamma livsvägar. Bromsa i tid. Med rätt hjälp kan du snabbt vara på “banan” igen. Med rätt “verktyg” och med nya perspektiv på tillvaron kan vi tillsammans på ett konstruktivt sätt återskapa hälsan och livsglädjen igen.

Målet med mitt arbete i kampen mor stressen är att ge människor ökad kunskap och medvetenhet om hur kroppen fungerar och interagerar med omgivningen och vad den behöver för att komma i balans och må bra. Med ökad självkännedom, kunskap och förståelse för hur vi tänker, beter oss, rör oss, våra vanor, vår livsstil och hur vi samverkar med vår omgivning så ökar våra möjligheter att hjälpa oss själva att självläka och skapa en hållbar hälsa, för dig själv, din omgivning och samhället i stort.

 

Behandlingar och Terapier

  • Klassisk svensk massage
  • Triggerpunktsbehandling
  • Stretching(PNF-metoden)
  • Stresshantering – individ eller i grupp, både för privatpersoner och företag
  • Avslappning / Andning och Avspänningsträning
  • Mental träning / Ändra tankemönster (KBT-metoden Tanke-Känsla-Beteende)
  • Rådgivande och konstruktiva samtal vid stressrelaterad ohälsa ( vägen tillbaka efter utbrändhet, livsstilsförändring mm )
  • Krisstöd – praktisk hjälp och vägledning vid olika kriser och sorger i livet     

 

Priser 

Stresshantering, Stressrådgivning                   60 min         800 kr

Klassisk svensk massage                                  60 min        730 kr 
Reconnective Healing (ej The Reconnection)    50 min        730 kr 
Krisstöd - samtal och praktisk vägledning vid kris och sorg    60 min        800 kr 
Föreläsningar, kurser, grupper  - pris enligt ö k och offert, moms 25 % tillkommer för företag
(Det går bra att betala både kontant och med kort. Även faktura vid överenskommelse)
 

Utbildningar 

2004         Diplomerad Stressterapeut och Avspänningspedagog,
                 Sverigehälsan i Malmö
 
2005         Cert. Massör, Komplementärmedicinska Högskolan i Malmö
                 Certifierad av Branschrådet Svensk Massage
 
2006         Triggerpunktsutbildning, hos Johan Starre Stockholm
 

2010          Utbildning till Reconnective Healer, hos Dr Eric Pearl i Stockholm 

2013          Hormonkurs hos Marianne Arnström, Vital Lyft    

2015         Kris och Krishantering, Sverigehälsan Malmö

                 för Maria Lindhe, Leg. Psykolog och  Jonas Nordström Fil.Doktor   

 

Kvalitet och trygghet  

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Innehar F-skattesedel

 

Varmt välkommen att boka tid för behandling, föreläsningar och / eller kurser.

Petra Ekman