Öronakupunktur

Vad är Öronakupunktur?

Vi har även i öronen många kartlagda zoner som motsvarar våra olika kroppsdelar. I zonterapibehandlingen kan man som extra redskap, för att förstärka effekten av behandlingen, sätta akupunkturnålar eller kulplåster i motsvarande område. På så sätt kan ett symptom behandlas från olika håll och behandlingsresultatet effeektiviseras avsevärt.