Nervreflexologi

Vad är Nervreflexologi?

Nervreflexologi är en utveckling av den klassiska zonterapin och bygger på att man kartlagt reflexpunkter för nervsystemet på fotens ben och utvecklat en speciell teknik för att behandla dem. Metoden ger möjlighet till en mycket precis behandling. Då den ger impulser direkt till nervsystemet är effekten ofta ögonblicklig. Det kan t ex märkas genom att en muskel slappnar av med det samma eller att en smärta reduceras omedelbart.