Livsstilförändring

Vad innebär Livsstilförändring?

Ibland ter sig livet inte riktigt som man tänkt sig och man hamnar plötsligt i en återvändsgränd där det är dags att förändra för att kunna vandra vidare och njuta på livets resa. Kanske är det hälsan som sviktar, arbetet känns meningslöst och tråkigt, relationerna knakar, någon nära anhörig eller vän har gått bort osv. De flesta av oss drabbas av detta någon i livet, vi kallar det ofta livsskris. När man befinner sig mitt i detta dilemma kan det vara svårt att se några utvägar, perspektiven behöver förändras, nya tankar måste till och man behöver se nya möjligheter för att hitta sig själv och sin grundbalans.

Vi kan hjälpa dig…

Genom samtal kan vi hjälpa dig ur din situation. Vi diskuterar gemensamt vad du ska börja med att förändra, vilka friskfaktorer du behöver lägga till i ditt nya liv tillsammans sätter vi upp mål och delmål som kommer att föra dig framåt mot din nya livsstil. Vi kan komma att diskutera kost, motion, ny inställning till livet, vilka tankesätt du kan behöva förändra, nya sömnvanor, bryta gamla mönster och vanor och lägga till med nya osv. Allt bygger vi kring Dig och Dina behov, drömmar och visioner. Våga blomma ut!

 

Tid för förändring…

Varmt välkommen att kontakta någon av oss för mer info och-/eller tidbokning

Petra Ekman och Cathrin Nilsson

För mer info om oss, priser osv, se under “Våra terapeuter”